Điệu Fox 2/4 & 4/4 ( Một Nhà)

Print Friendly, PDF & Email■ Nhóm học guitar: ■ Khuyến nghị mua đàn ukulele, guitar, kalimba, trống tank, … ■ Liên kết đăng ký khóa học: ■ Hỗ trợ nhóm mình chỉnh sửa: ■ 0251002705334 Nguyễn Đan Phượng, Vietcombank Bình Tây ■ # Tự học đàn ukulele # VietMyAcoustic
[a*1]
[a*2]

You may also like...