Đắp mộ cuộc tình điệu bolero – Học đàn guitar ABC

Print Friendly, PDF & EmailSau khi kết thúc cuộc sống tình yêu của ST Vũ Thanh, ABC Guitar đã học được Đan Nguyên video đệm hát phong cách. Tống Dm, bản nhạc bolero gốc (Biguine).
[a*1]
[a*2]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *