Chư Pháp VÔ NGÃ – Vạn Pháp DUY THỨC | Duy Thức Học Căn Bản – Chương 26-35

Print Friendly, PDF & EmailLuật không ngôn ngữ-Luật lớn nhất trên thế giới | Tâm lý học cơ bản-Chương 26-35 Tâm lý học luật cơ bản Phần B: Tâm lý học luật cơ bản Chương: 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 Tác giả: Thiên Phúc ============================= Nội dung: Giới thiệu 0:00 Chương 26: Duy Nhất Niệm 0: 21 Chương 27 : Tác dụng của đến đại tri thức chỉ học 6:10 Chương 28 Tác dụng của manna thức chỉ học 17:58 Chương 29 Chỉ có ba loại tri thức 25:00 Chương 30 Luật không có tự tri vạn Pháp 28:37 Chương 31 Bốn Lo lắng 33:33 Chương 32 Sáu điều lo lắng 37:06 Chương 33 Hai mươi tư tiếp theo 39:47 Chương 34 Tâm vương 41:58 Chương 35 Tam muội 50:58 ===================== =================== ►Đăng ký để nghe audio miễn phí: ►Channel fans: ►Blog: ►Donate (Kênh hỗ trợ): + Ví MoMo: 0339839293 + Tài khoản: Vietinbank-109005503271-LÊ VĂN VIỆT ============================== Không ác tự truyện Đức Phật tinh tấn làm những việc làm tốt và trong sáng, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, sự phồn vinh của đất nước và sự thịnh vượng của dân tộc. Gia đình hạnh phúc viên mãn, tất cả chúng sanh trong Pháp giới đều ly ác tu thiện, chứng minh Bồ Đề, Nanwu, Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo ======================= ============= ===================================== ============= ===================================== ============= ===================================== ============= ===================================== ============= ===================================== ========================================================== ========================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ========== ====== Tags: #buddhism #buddhadharma # 去 清净 境 的 地方 # duy-tri-hoc # tu-học.
[a*1]
[a*2]

You may also like...