Chân Tình | Guitar Acoustic Cover | Thái Engg – Thắng Nguyễn |

Print Friendly, PDF & Email



Chân Thành | Guitar Acoustic Cover | Thái Engg-Thắng Nguyễn | Sáng tác: Trần Lê Quỳnh ✪ Bấm đăng ký: —————————- ———- – ——————————— Thái Engg FACEBOOK ► INSTAGRAM ► FACEBOOK ► Sản xuất âm thanh chính ———————————————- ———– —————– Liên hệ trực tiếp ThangNguyen để học guitar tại Hà Nội: 0382389789 #chantinh #thaiengg #thangnguyen #guitaracoustic #guitarcover – – ——- — ————————————— ——– – ———- © Bản quyền Thang Nguyen © Copyright Thang Nguyen ☞ Không phát lại.
[a*1]
[a*2]

You may also like...