Category: Hợp âm Việt

0

Hợp âm bài ♪♫ Sông Lô ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Sông Lô [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quê-Hương ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn