Category: Hợp âm Việt

0

Hợp âm bài ♪♫ #Tango xanh ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ #Tango xanh [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Ngoại-Lời-Việt ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Hợp âm bài ♪♫ Thật lòng ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Thật lòng [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Ngoại-Lời-Việt ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn