Category: Hợp âm Việt

0

Hợp âm bài ♪♫ Tình xưa nghĩa cũ 3 (Dòng đời trôi dần trôi – Don't decorate your dream -不装饰你的梦) C) ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Tình xưa nghĩa cũ 3 (Dòng đời trôi dần trôi – Don't decorate your dream -不装饰你的梦) C) [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Ngoại-Lời-Việt ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn