Category: Hợp âm Việt

0

Hợp âm bài ♪♫ Chia xa ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Chia xa [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trẻ ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Hợp âm bài ♪♫ 500 Năm ruộng dâu hoá biển xanh (Wǔ bǎi nián cāng hǎi sāng tián – 五百年沧海桑田) (500 năm dưới Ngũ Hành Sơn) ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ 500 Năm ruộng dâu hoá biển xanh (Wǔ bǎi nián cāng hǎi sāng tián – 五百年沧海桑田) (500 năm dưới Ngũ Hành Sơn) [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham...

0

Hợp âm bài ♪♫ Tâm ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Tâm [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Hợp âm bài ♪♫ Lệ khô ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lệ khô [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn