Category: Hợp âm Việt

Hợp âm bài ♪♫ Bad guy ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Bad guy [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Sao biển ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Sao biển [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Ngoại-Lời-Việt ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Nữ sinh ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Nữ sinh [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Học-Trò ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Vẽ ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Vẽ [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Thiếu-Nhi ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Em vẫn sầu ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Em vẫn sầu [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Ngoại-Lời-Việt ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Cô ơi ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Cô ơi [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Học-Trò ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn