Category: Hợp âm Việt

0

Hợp âm bài ♪♫ Xa quê ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Xa quê [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quê-Hương ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Hợp âm bài ♪♫ Vầng trăng đêm trôi (Thà không được tự do – Qíng yuàn bù zì yóu – 情愿不自由) (Tình mãi cách xa) ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Vầng trăng đêm trôi (Thà không được tự do – Qíng yuàn bù zì yóu – 情愿不自由) (Tình mãi cách xa) [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Ngoại-Lời-Việt ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo:...