Các Loại Đàn Guitar – Phân Biệt Đàn Guitar Classic & Guitar Modern

Print Friendly, PDF & Email# sosanhguitarclassicvaguitarmodern # guitaracousticguitarclassicguitarmodern Giáo viên Pei Yushan dạy đệm hát và guitar cổ điển theo phương pháp mới, kết hợp TAB cho người mới bắt đầu, giúp việc học chơi trở nên dễ dàng và thuận tiện. Học viên sẽ đọc thành thạo các nốt nhạc và đệm một số bài hát ngay sau khóa học đầu tiên. Giáo trình GUITAR ADVANCED SINGING gồm hơn 15 cuốn từ cơ bản đến nâng cao do giáo viên biên soạn. GUITAR CLASSIC học theo giáo trình của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và một số sách quen thuộc với người Việt Nam như CARULLI. .
[a*1]
[a*2]

You may also like...