Biểu diễn 2 bài hát: Hát mừng và Tre ngà bên Lăng Bác. Ôn TĐN số 6 – Chú bộ đội. Dạy học Online

Print Friendly, PDF & EmailDạy hát, tổ chức và làm nhạc karaoke. Vui lòng đăng ký học gọi 0817108109.
[a*1]
[a*2]

You may also like...