Báo trống (Drum Fill). Ứng dụng Kỹ thuật mô phỏng – Video 526

Print Friendly, PDF & EmailỨng dụng của công nghệ analog trong âm nhạc rất đơn giản, chỉ cần sử dụng trống để thay đổi chiếc mũ chóp. Thực hành nhịp điệu với thời lượng nốt móc đơn.
[a*1]
[a*2]

You may also like...