Bảng giá phơ guitar (Guitar Effect) hiệu Roland, Boss

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Mô hình cây đàn guitar GIÁ BÁN LẺ
(+ VAT)
AC-3 2.930.000 AD-2 3.100.000 AD-10 Mới 10.380.000 AW-3 2,890,000 BB-1X 5.020.000 BC-1X 6.020.000 BC-2 2.670.000 BD-2 1.970.000 BD-2w 4.220.000 BF-3 2,890,000 BITRAZER 10.250.000 CE-5 2.050.000 CEB-3 1.930.000 CH-1 1.810.000 CP-1X 4.410.000 CS-3 1.470.000 DEMORA 10.250.000 DD-3 2.910.000 DD-7 3.720.000 DD-500 6.800.000 DM-2w 5.010.000 DS-1 1.310.000 DS-1-4A (Phiên bản giới hạn) 1.600.000 DS-1x 4.010.000 DS-2 1.700.000 ES-5 13.250.000 ES-8 22.280.000 FZ-5 2.930.000 GE-7 1.970.000 GEB-7 1.970.000 GR-55GK 19.320.000 GP-10GK 12.990.000 Bộ xử lý hiệu ứng guitar GT-1 (Mới) 6.290.000 Bộ xử lý hiệu ứng BASS guitar GT-1B (Mới) 6.290.000 GT-001 8.050.000 GT-100 (Giá mới 2018) 11,900,000 GT-1000 (Giá mới 2018) 25.900.000 JS-10 11.410.000 LMB-3 1.810.000 LS-2 2.050.000 MD-2 1.970.000 ME-80 7.620.000 ML-2 2.720.000 MO-2 3.800.000 MS-3 11,550,000 MT-2 (T) 2.030.000 NS-2 (T) 1.770.000 OC-3 2.640.000 OD-1X 3.850.000 OD-3 (T) 2.210.000 ODB-3 (T) 2.220.000 OS-2 (T) 1.610.000 PH-3 (T) 2,890,000 PS-6 3.560.000 RC-1 3.920.000 RC-3 5.220.000 RC-30 7.330.000 RC-300 13.290.000 RC-202 9.030.000 RC-505 (Mới) 16.470.000 RV-6 3.730.000 ĐỒ MÚC 10.250.000 SD-1 (T) 1.210.000 SD-1W 4.930.000 ST-2 2,830,000 SY-300 22.800.000 SYB-5 3.630.000 TE-2 4.930.000 TORCIDO 10.250.000 TR-2 (T) 2.170.000 TR-8 16.380.000 TU-01 340.000 TU-3 2.250.000 TU-30 740.000 TU-3S 3.170.000 TU-10 (5 màu) 750.000 TU-12EX 2.330.000 VB-2W 6.440.000 VE-1 3.980.000 VE-2 5.210.000 VE-5-RD / WH 6.560.000 VE-8 10.540.000 VE-20 6.280.000 VE-500 Mới 2018 10,900,000 VO-1 8.210.000 VT-3 6.450.000 VT-12BK (BU / HOẶC) 4.430.000 Hệ thống không dây WL-20 / 20L (Plug & Play) 5.100.000 Thay thế không dây WL-T (Đơn) 2,850,000

[a*2]
————————
꧁༺Tham khảo༻꧂danroland.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *