Bảng giá bộ trống điện tử Roland từ học tập đến chuyên nghiệp

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

– Trống điện tử Roland TD-11K giá 26.660.000đ

– Trống điện tử Roland TD-4KP giá 18,900,000đ

– Trống điện tử Roland TD-11K + MDS-4V giá 32.010.000đ

– Trống điện tử Roland TD-11KV + MDS-4V giá 39.760.000đ

– Trống điện tử Roland TD-17K-L + MDS-4V giá 32.010.000đ

– Trống điện tử Roland TD-17KV + MDS-4V giá 35,900,000đ

– Trống điện tử Roland TD-17KVX + MDS-4KVX giá 45,900,000đ

– Trống điện tử Roland TD-25K + MDS-9V giá 58,290,000 VND

– Trống điện tử Roland TD-25KV + MDS-9SC giá 72.680.000đ

– Trống điện tử Roland TD-25KVX + MDS-9SC giá 79,900,000 VNĐ

– Trống điện tử Roland TD-50K giá 145,760,000 VND

– Trống điện tử Roland TD-50DP giá 92.420.000đ

– Trống điện tử Roland TD-50KA giá 13.460.000đ

– Trống điện tử Roland TD-50KV giá 222.360.000đ

– Trống điện tử Roland TD-50DP giá 92.420.000đ

– Trống điện tử Roland TD-50KVA giá 67.850.000đ

[a*2]
————————
꧁༺Tham khảo༻꧂danroland.vn

You may also like...