Bài A6 | LUYỆN NGÓN ĐƠN | HỌC PHẦN A | | Giáo Trình Guitar Online Level 1

Print Friendly, PDF & Email☞Đăng ký học guitar online: ☞Đăng ký học guitar offline: ☞Đăng ký mua tài liệu tự học: ☞Guitar Group Facebook: Tự Học Guitar-Learn Guitar by Yourself-Guitar Tutorial-Học Guitar Cơ Bản #HocGuitarCoBan # TuHocGuitar # HocDanGuitar —– Khóa Học Guitar Online A6-Luyện Ngón Tay Trái (Tay Trái) Đây là bài cuối cùng được đăng tải trên kênh Youtube và là bài đầu tiên luyện các ngón của bàn tay trái. Tay trái có nhiệm vụ nhấn các nốt trên ngón đàn và kết hợp với tay phải để tạo ra âm nhạc. Tùy theo độ đơn giản hay phức tạp của bài hát mà nghề tay trái sẽ dễ hay khó. Một số bài hát đòi hỏi kỹ thuật nhấn tay trái rất khó, vì vậy đối với những bạn mới bắt đầu học guitar đệm hát cơ bản hay bất kỳ loại guitar nào thì việc luyện các ngón của bàn tay trái là quan trọng nhất. (1) Demo 00:00 (2) (3) ☞ Liên hệ hợp tác: ThuanGuitar.TC@gmail.com ☞.
[a*1]
[a*2]

You may also like...