Bài A5 | LUYỆN NGÓN TAY PHẢI | HỌC PHẦN A | | Giáo Trình Guitar Online Level 1

Print Friendly, PDF & Email☞Đăng ký học đàn guitar offline: ☞Đăng ký học đàn guitar offline: ☞Đăng ký mua tài liệu tự học: Guitar Group Facebook tự học: Học đàn Guitar-Học đàn Guitar-Hướng dẫn học đàn Guitar-Học đàn Guitar cơ bản # HocGuitarCoBan # TuHocGuitar # HocDanGuitar- —- Bài học Guitar Online A5-Khi tập chơi guitar bằng các ngón tay của bàn tay phải, sự kết hợp giữa tay trái và tay phải thật nhịp nhàng. Tay trái phải chơi các nốt và tay phải gảy dây. Vì vậy chúng ta cần bắt đầu luyện tập với tay phải để tay phải có thể gảy dây chính xác theo cách mà chúng ta muốn. Hơn nữa, lúc bắt đầu, kỹ năng thuận tay phải dễ thực hành hơn tay trái, vì vậy chúng tôi chỉ tập trung vào tay phải trong bài học này. (1) Giới thiệu môn học 00:00 (2) Một số lý thuyết cần nhớ 00:22 (3) Cách gảy đàn bằng tay phải 00:48 (4) Thực hành 01:38 (5) Hướng dẫn thực hành A5-1 Thực hành 1 02: 20 (6) Bài tập 2 06:27 (7) GIẢNG DẠY 08:17 —- Từng bước HƯỚNG DẪN CHƠI: (1) HỌC GUITAR ONLINE THÀNH CÔNG CƠ BẢN: ☞ Liên hệ hợp tác: ThuanGuitar.TC@gmail.com ☞.
[a*1]
[a*2]

You may also like...