Bài 4: Học điệu Slow, nhịp 4/4, vị trí đặt hợp âm | 16 bài học guitar cơ bản | Tự học guitar cơ bản

Print Friendly, PDF & EmailBài 4: Học Nhịp điệu Chậm, Thời gian 4/4, Cách đặt hợp âm | 16 Bài học Guitar cơ bản | Tự học Guitar Cơ bản Tiết tấu Chậm nhịp 4/4 Thời gian được chia thành 16 hành động LÊN và …
[a*1]
[a*2]

You may also like...