900 Từ câu nói tiếng Quảng Đông học một lần xài cả đời #廣東話 #越南話

Print Friendly, PDF & Email# 粤语  # 粤 话 #Chào các bạn bằng tiếng Việt! ! Bài chia sẻ này là tiếng Quảng Đông thực tế và thiết thực nhất Tôi yêu bạn, tất nhiên nó có thể giúp bạn giao tiếp với người Hoa Hồng Kông, Mã Cao và tất cả người Hoa nói tiếng Quảng Đông trên toàn thế giới! ! Yuki luôn chúc bạn vui vẻ và tiến bộ! ! !
[a*1]
[a*2]

You may also like...