Shadow

7 lời khuyên học nhạc lý cơ bản cho guitar (phần 2)

[a*1]

| | Tác giả: Jacob

Học nhạc lý guitar cơ bản

Học nhạc lý guitar cơ bản – Gam và cách nhận biết Gamut của bài hát

Để phát một bài hát (có nhạc), chúng ta phải thực hiện theo trình tự các bước sau:

 • Xác định Gamut của bản nhạc
 • Tạo hợp âm cho âm giai đó
 • Đặt một hợp âm vào giai điệu

Trước hết chúng ta cần biết Gam là gì?

Âm giai là một tập hợp gồm 7 nốt nhạc. Có 2 loại Gam, cụ thể là Gam trưởngGam thứ.

Nhắc lại khoảng cách giữa các nốt:

 • Do – Si: ½ cung
 • Si – La: 1 bước
 • La – Sol: 1 bước
 • Sol – Fa: 1 bước
 • Fa – Mi: ½ cúi chào
 • Mi – Re: 1 bước
 • D – Thực hiện: 1 bước

Gamer là gì?

Trước hết ta có quy ước như sau: Q2T (Quang thứ 2) kí hiệu là a, Q2t (Quang thứ 2) kí hiệu là b.

Nếu bạn chưa hiểu rõ về khái niệm này, hãy đọc lại bài viết

(7 yếu tố cần nhớ khi học nhạc lý cơ bản cho guitar (phần I)

Công thức thành lập Gam Chief là: aabaaab

Giải thích: 7 nốt của thang âm được thể hiện bằng các chữ cái a và b. Từ nốt cơ bản của thang âm, chúng ta có các nốt còn lại.

Ví dụ: Gam C major (C)

Đối với nốt cơ bản C, dựa trên công thức aabaaab ở đó. Từ nốt cơ sở của Gam, chúng ta có các nốt còn lại.

 • D (Cách C 1 a)
 • E (Cách D 1 a)
 • F (Cách E 1 b)
 • G (Cách F 1 a)
 • A (Cách G 1 a)
 • B (Cách A 1 a)
 • C (Cách B 1 b)

Vậy âm giai C gồm 7 nốt: C, D, E, F, G, A, B và không có dấu.

Ví dụ 2: Gam D Major (D)

Đối với nốt cơ bản D, dựa trên công thức aabaaab Chúng tôi có các ghi chú còn lại là:

 • E (cách D 1 a)
 • F # (cách E 1 a)
 • G (cách F # 1 b)
 • A (1 cách G)
 • B (từ A 1 a)
 • C # (cách B 1 a)
 • D (cách C # 1 b)

Như vậy 7 nốt của thang âm D gồm: D, E, F #, G, A, B, C # và có 2 dấu thăng ở F #, C #

Từ hai ví dụ này, bạn có thể tìm ra các nốt trong các âm giai trưởng còn lại theo cách tương tự.

Gam thứ cấp là gì?

Công thức của Gam thứ cấp là: abaabaa

Tương tự như phương pháp gam major, chúng ta có 2 ví dụ dưới đây

Ví dụ 1: Gam La thứ (Am): theo công thức abaabaa Chúng tôi có những lưu ý sau:

 • B (từ A 1 a)
 • C (cách B 1 b)
 • D (cách C 1 a)
 • E (cách D 1 a)
 • F (cách E 1 b)
 • G (1 cách F)
 • A (1 cách G)

Vậy các nốt trên thang Am là: ABCDEFG và không có dấu nào

Ví dụ 2: Gam Si thứ (Bm) cũng theo công thức trên, ta có các lưu ý:

 • C # (cách B 1 a)
 • D (cách C # 1 b)
 • E (cách D 1 a)
 • F # (cách E 1 a)
 • G (cách F # 1 b)
 • A (1 cách G)
 • B (từ A 1 a)

Vì vậy, các nốt trên thang Bm sẽ là: BC # DEF # GA và có 2 dấu thăng ở C # và F #

Tương tự như vậy, bạn có thể tự suy ra các gam khác.

Ghi chú:

 • Sau khi hoàn thành các âm giai thứ, ta sẽ thấy tồn tại từng cặp âm giai thứ có cùng dấu -> gọi là cặp âm giai thứ song song. Như ví dụ trên chúng ta thấy rằng các âm giai D trưởng và Bm có cùng dấu.
 • Từ trên chúng ta có thể dễ dàng biết được có bao nhiêu dấu thăng (#) hoặc dấu thăng (b) trong 1 gam bất kỳ. Điều này tạo tiền đề rất tốt để bạn có thể nhanh chóng xác định được âm vực của bài hát khi đã có bản nhạc trong tay.

Cách nhận biết thang âm của bài hát

Để nhận biết âm vực của một bài hát, chúng ta thường dựa vào hai yếu tố sau:

 • Chữ ký vĩnh viễn của bài hát được ghi trên đầu của cây gậy
 • Nốt cuối cùng của bài hát

Chúng ta cần biết

Thứ tự cố định của dấu thăng (#): Nhìn vào thứ tự trên, chúng ta có thể thấy từ trái qua phải các nốt: Fa Do Sol Re La Mi Si

(Ảnh 1)

Thứ tự cố định của các căn hộ (b): Với dẹt, thứ tự các nốt là Si, Mi, La, Re, Sol, Đô, Fa (ngược với dấu thăng).

(Ảnh 2)

Một bản nhạc sẽ có dấu nhấn ở đầu trượng tương ứng với thang âm của bản nhạc đó.

Trong bài viết trên chúng ta đã dễ dàng xây dựng các thang âm có dấu thăng và dấu thăng cho thang âm đó.

Ghi chú: Quy tắc tìm nhanh Gamut của bài hát dựa trên chữ ký

Với dấu hiệu win (#): Từ dấu thăng cuối cùng, chúng ta đi lên 1 Q2t, chúng ta sẽ có thang điểm gốc cần tìm.

Ví dụ: một bài hát có 2 dấu #, nhìn vào vị trí dấu thăng ta có thể dễ dàng biết được, đó là nốt F và C (theo thứ tự từ trái qua phải), vậy dấu # cuối cùng ở nốt C, từ C. # đến 1 Q2t là nốt D, vì vậy bài hát đó ở nốt D hoặc âm thứ song song là Bm.

Để biết bài hát thuộc âm giai trưởng hay thứ, chúng ta sẽ dựa vào yếu tố còn lại, đó là nốt cuối cùng của bản nhạc.

Một bài hát kết thúc bằng một nốt, thường là nốt cơ bản của thang âm.

Ví dụ: bài hát kết thúc bằng C, thường bài hát ở C trưởng hoặc C thứ (Cm).

Để biết bài hát thuộc C hay Cm, nhờ vào yếu tố trên, đó là chữ ký của tốp nhân viên.

Ví dụ: một bài hát có 2 nốt thăng và kết thúc ở âm B thì trước hết bài hát ở nốt D hoặc B, vì nốt cuối là nốt B nên ta suy ra bài hát ở âm giai Bm.

Với một căn hộ (b): Làm điều tương tự

Ghi chú:

Với một bản nhạc thông thường, gần như chắc chắn phải tuân theo những quy tắc trên. Tuy nhiên, không phải tất cả các bài hát đều tuân theo quy tắc này. Bạn cần áp dụng một cách linh hoạt.

Học nhạc lý guitar cơ bản – Hợp âm, cấu trúc hợp âm

Vì vậy, chúng ta đã biết cách xác định Gamut của một bài hát

Và việc tiếp theo chúng ta phải tạo hợp âm ở thang âm đó thì mới có thể biết được sẽ sử dụng hợp âm gì trong thang âm đó, tất nhiên các hợp âm đó ở dạng cơ bản chứ không phải nâng cao. Chúng ta cần hiểu bản chất của hợp âm

Bất kỳ hợp âm cơ bản nào cũng được tạo thành từ ba nốt: nốt 1, nốt 3 và nốt 5. Trong đó nốt 1 là nốt cơ bản của hợp âm, nốt 3 phụ thuộc vào hợp âm trưởng hay phụ và nốt 5 là quãng 5 của nốt cơ bản.

Hợp âm có 2 dạng, hợp âm trưởng và hợp âm thứ:

 • Hợp âm trưởng: Nốt 3 là một nốt là một phần tư của nốt thứ ba của nốt thứ ba, nốt thứ ba là nốt thứ ba, nốt thứ ba là Q3T.
 • Hợp âm thứ: Nốt thứ ba là nốt thứ ba cách nốt thứ ba một phần tư, nốt thứ ba cách nốt thứ ba, nốt thứ năm cách nốt thứ ba một phần tư.

Ví dụ:

Hợp âm C bao gồm 3 nốt:

 • Lưu ý 1: Gốc C
 • Lưu ý 3: Lưu ý chính trong quý 3 của C là E
 • Lưu ý 5: Nốt thứ 5 của C là G

=> Vậy hợp âm C trưởng bao gồm 3 nốt C, E và G

Hợp âm C thứ ba có 3 nốt:

 • Lưu ý 1: Gốc C
 • Lưu ý 3: Lưu ý quý 3 của C là Eb
 • Lưu ý 5: Nốt thứ 5 của C là G

=> Vậy hợp âm Cm gồm 3 nốt C, Eb và G

Học nhạc lý guitar cơ bản – Các hợp âm của Gam

Sau khi hiểu hợp âm, chúng ta sẽ tìm được hợp âm trong 1 gam

Như chúng ta đã biết, trong 1 gam sẽ có các hợp âm tương ứng, 1 gam có 7 nốt, như vậy chúng ta sẽ có 7 hợp âm tương ứng trên thang âm đó.

Giả sử chúng ta đã xác định được bài hát nào đang chơi ôo C trưởng (hoặc âm giai C).

Gam C trưởng bao gồm 7 nốt: C, D, E, F, G, A, B và không có sắc độ hay nốt thăng.

Các hợp âm trong thang âm C là:

C – Dm – Em – F – G – Am – Bdim

Riêng hợp âm B sẽ là Bdim (chúng ta sẽ học sau vì đây là hợp âm nâng cao)

Vì vậy, khi chơi một bài hát với giọng C, chúng ta cần 6 hợp âm chính đó là C, Dm, Em, F, G, Am.

Tương tự như vậy, hãy thử tạo các hợp âm giọng D, E, F,… khác nhau của riêng bạn.

Hợp âm phụ sẽ trùng với hợp âm chính có cùng ký hiệu.

Học nhạc lý guitar cơ bản – Hợp âm thống trị

Nếu bạn đã biết các hợp âm cơ bản, chúng ta sẽ chuyển sang phần nâng cao hơn một chút của hợp âm Dominant (gọi tắt là hợp âm 7 trong bài viết này).

Bản chất của hợp âm 7 này trong bài hát là gì? Nghe hợp âm 7, chúng ta sẽ cảm thấy thiếu trách nhiệm, hình như có gì đó không ổn và phải xử lý bằng cách lên hợp âm chính cho nhuần nhuyễn.

Để đệm các bài hát nhạc Việt, bạn chỉ cần sử dụng hợp âm thứ 7 ở vị trí thứ 5 của thang âm. Ví dụ: Trong bộ 6 hợp âm đệm ở C trưởng và Am thứ, chỉ có 2 hợp âm có thể chuyển thành hợp âm 7, G7 và E7.

Vì vậy, trong hợp âm của chúng ta đã học ở trên, nó sẽ mở rộng thành 8 hợp âm, đó là: C, F, G, G7 và Am, Dm, E, E7

Tóm lại, khi sử dụng hợp âm 7, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 1. Chỉ sử dụng hợp âm 7 cho hợp âm thứ 5
 2. Sau khi sử dụng hợp âm 7, hãy quay lại hợp âm chính.
 3. Khi tạo hợp âm 7, hãy nhớ rằng nốt ở nấc thứ 7 này phải cách hợp âm chính 1 bước. Ví dụ: C7 gồm Do-Mi-Sol-Si (đồng phẳng), không phải Si, vì Si chỉ cách C nửa cung.

Ghi chú: Thực ra có rất nhiều loại hợp âm 7 khác nhau, tạo ra nhiều màu sắc khác nhau, tuy nhiên bài viết này chỉ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hợp âm 7 Dominant. Ví dụ: Major7. Minor7, … chúng ta vẫn chưa thảo luận.

[a*2]
————————
꧁༺Tham khảo༻꧂hocgiday.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *