[21]Vlog05: Lắp bộ chuông bò và vòng giảm âm trống jazz – setup cowbell and jazz drum silencer rings

Print Friendly, PDF & EmailKiểm tra chuông jazz và chuông giảm thanh để có được âm thanh trống hay hơn. Lắp ráp bộ trống, hướng dẫn học bộ trống #Drumsilencerrings Drum Silencer Ring.
[a*1]
[a*2]

You may also like...