แหกค่ายดานัง ตอนที่ 1,2

Print Friendly, PDF & Emailวัน วัน คอมมานโด รับ จ รับ จ รับ จ ด่าน นรก นรก ฝิ่น ที่ หิน ตั ตั นักรบ นักรบ หลั่ง แผ่น แผ่น เผชิญ หน เกิด เพื่อ เพื่อ ฆ่า สนาม รบ เลือด นักรบ เพื่อ รบ เลือด กล กล กล ตาย ตาย วีรบุรุษ สูง สูง เป็น เป็น เกียรติ อย่าง อย่าง อย่าง สูง สูง สูง อนุญาต. ศ. 2480 เป็น คน จังหวัด นคร ราม สี มา 2 4 6 4 400 “ภู” “1 2 14 20 2533” “จักรวาล” “พนม” ใช ใช พนม เทียน ใช ใช นาม ปาก กา นาม ปาก กา นามปากกา “” สยุมภู “” “ทอง” “” 2 อม หนัง………….  ภาย นอก # ส ยุ ม ภู ทศพล # สงคราม เวียดนาม # สงคราม ลับ ใน # เอ # คอมมิวนิสต์ # สงคราม # วัง เปา # สหรัฐ อ เม ริก น น อิด
[a*1]
[a*2]

You may also like...